Handla grossist. Du sparar tid och pengar!
Fri frakt när du handlar över 1000 kr

Läs följande villkoren noggrant innan du beställer produkter från WebbGross. 
Du kan även skriva ut och spara en kopia för framtida behov.

Senast uppdaterad: 2023-05-29

Följande bestämmelser och villkor är avsett för att gälla mellan WebbGross kunder som bor i Sverige och som ingås via webbplatsen.

När du gör en beställning via vår webbplats garanterar du att du har laglig möjlighet att ingå ett bindande avtal och att du är bosatt i Sverige. Minderåriga under 18 år får inte handla via WebbGross webbplats utan målsmans godkännande.

Avtalspart och kontakt

WebbGross.se med registreringsnummer 802498-6799 förvaltas av Wide Business med säte;

Bakgärdesvägen 4
76297 Edsbro

E-post:  kontakt@webbgross.se

Kampanjer och erbjudanden

Kampanjer och erbjudanden från WebbGross är utan förpliktelser om inget annat anges. 

Kombinationer av olika kampanjer och/eller erbjudanden gällande samma produkt är inte tillåtet.

När du handlar via WebbGross ger du ett bindande erbjudande om att köpa produkterna i din varukorg. Avtalet mellan dig och WebbGross träder inte i kraft förrän WebbGross har bekräftat mottagandet av din beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post, eller när WebbGross har inlett genomförandet av avtalet inom fem (5) arbetsdagar.

Om de produkter som du har beställt inte längre är tillgängliga, informerar WebbGross dig om detta och avvisar beställningen. Om det är möjligt, kan vi erbjuda dig varor av liknade art. Du kan då behöva göra en ny beställning.

Priser och betalning

För att genomföra köp krävs inget konto på WebbGross. Eventuella ytterligare kostnader, såsom leverans- och transaktionskostnader, specificeras separat på hemsidan. Det kan förekomma att olika betalningsmetoder är tillgängliga från tid till annan.

Vi erbjuder följande betalmetoder för respektive kundtyp:

 • Privatperson

  Kort och kontoöverföring via PayPal
  PayPal erbjuder smidig och säker betalning via kort- och kontoöverföring. Ingen registrering krävs.

  Banköverföring
  Betalning genom manuell banköverföring till vårt bankgirokonto. Betaluppgifter anges separat.

 • Företag

  Faktura 14 dagar
  Fakturor skickas elektroniskt till den e-postadress som anges vid beställning. Vid köptillfället görs en sedvanlig kreditupplysning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 20% enligt räntelagen samt påminnelseavgift. Varorna förblir säljarens egendom tills full betalning har erlagts.

  Kort och kontoöverföring via PayPal
  PayPal erbjuder smidig och säker betalning via kort- och kontoöverföring. Ingen registrering krävs.

  Banköverföring
  Betalning genom manuell banköverföring till vårt bankgirokonto. Betaluppgifter anges separat. 

Frakt och leveransvillkor

Vi försöker i möjligaste mån informera dig om beräknat leveransdatum när du gör en beställning. Om uppgifterna inte stämmer överens med vår policy i dessa villkor har WebbGross rätt att häva avtalet och informera dig om detta per e-post eller brev. Vi kan även komma att försöka nå dig via angivet telefonnummer.

Om delar är skadade eller saknas från din beställning, ska du kontakta oss inom 24 timmar efter att leverans har mottagits, eller om beställningen har levererats via en WebbGross-återförsäljare inom skälig tid från och med när du mottagit produkt(er), genom att skicka e-post till kontakt@webbgross.se.

Vi samarbetar med PostNord, DHL, TNT, GLS, UPS, DBshenker, FeedEx samt dpd.

Leverans/Upphämtning

Leverans sker i regel dagen efter om beställningen görs innan kl. 12.00 - med undantag för vissa orter, t.ex. norr om Sundsvall och Gotland. Produktens lagerstatus samt händelser utanför WebbGross kontroll kan även påverka leveranstiden. Om du har lämnat ditt mobilnummer till oss får du en SMS-avisering om din leverans och upphämtning.

WebbGross försöker i högsta mån leverera direkt till din dörr avseende företagskunder, eventuellt levereras produkter till något av våra logistikpartners utlämningsställen i Sverige som har angetts av kunden eller annan överenskommen adress. Du har även möjlighet att köpa tilläggstjänster som inbärning och express leveranser av dina produkter.

Produkterna skickas från vårt distributionscenter, det finns ingen möjlighet att avstå från leveranskostnader eller undvika kostnader det innebär om du köper en produkt från oss. Leverans som inte hämtas från ombud inom 14 dagar och returneras till avsändare debiteras 285 SEK.

Det är möjligt att beräknad leveranstiden anges under beställningsprocessen. Om du väljer att beställa flera produkter kan olika leveranstider komma att gälla. Notera att WebbGross frånträder sig all ansvar för angivna leveransdatum.

Ersättning

Du har endast rätt att kvitta motkrav under förutsättning att motkravet har fastställts av domstol eller godkänts skriftligen av WebbGross.

Ställa in betalning

Du har endast rätt att ställa in en betalning om motkravet rör samma order.

Rätt till kvarhållande

Produkterna tillhör WebbGross tills dess att fullständig betalning av alla utestående belopp har mottagits.

Skador vid leverans

Om produkterna levereras till dig med synliga skador (från transporten), ber vi dig att omedelbart underrätta budet och kontakta vår kundtjänst inom 24 timmar.

Garantier/Reklamation

Du har alltid rätt till dina lagstadgade garantirättigheter för att säkerställa att den inköpta produkten ska uppfylla vad som utlovats av WebbGross. Om du köpt produkter som inte tillverkats av WebbGross kan du ha rätt till (ytterligare) garanti (enligt villkor) från den ursprungliga tillverkaren eller leverantören från WebbGross leverantör. Du kan aldrig göra anspråk på någon annan ytterligare garanti än den du har rätt till enligt WebbGross garanti eller lagstadgad garanti, eller från tillverkaren och/eller leverantören av produkterna.

Om du vill göra ett anspråk enligt en garanti som tillhandahålls av WebbGross ska du informera WebbGross om felet så snart du upptäcker den, enligt vad som rimligtvis är möjligt. Så här går en reklamation till: Skicka e-post meddelande till kontakt@webbgross.se. Om du inte gör detta kan du förlora din rätt till garantianspråk. Klagomål beträffande lättfördärvliga produkter (t.ex. livsmedel) bör göras inom fyrtioåtta (48) timmar efter leverans.

Enligt WebbGross garanti för sina egna produkter kan anspråk göras för material- eller tillverkningsfel. Ett giltigt krav kommer att resultera i en kostnadsfri reparation eller utbyte av produkter, enligt WebbGross godtycke. Om det inte går eller inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten kommer WebbGross att ersätta kunden för sina kostnader, som en sista utväg.

Efter rapportering av fel skall du göra det möjligt för WebbGross att undersöka produkterna. Kontroll av en defekt produkt ska göras på produktens aktuella plats, eller på WebbGross anläggningar, efter WebbGross godtycke. Kostnader för transport/återsändning ska betalas av WebbGross, såvida inte garantin nekas, då kunden blir skyldig att betala transportkostnader.

Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av WebbGross, kommer inte att omfattas av garantin, såvida inte sådan användning eller sådana reparationer är otvetydigt anknutna till användning av produkterna.

Ansvar och skadeersättning 

WebbGross ansvar är begränsad i den utsträckning det är tillåtet av lag. Har du inte reklamerat felet inom tre år från det att du mottog produkten, förlorar du rätten att reklamera varan på grund av felet, om inget annat följer av särskild garantiutfästelse. WebbGross ansvarar aldrig för några skador som uppstår för kunden om:

- Skadan uppstår till följd av brist på överensstämmelse med rådande lagar och förordningar, såvida inte WebbGross har tillverkat produkterna.

- Skadorna är indirekta och/eller utgör följdskador.

Om skada inträffar är det kundens skyldighet att i så gott mån som möjligt begränsa ytterligare skador.

Rätt att frånträda avtal

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från leverans i enlighet med följande:

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Effekter av att utöva ångerrätten

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla belopp vi mottagit från dig (med undantag för fraktkostnad som uppstått eller på grund av fel köp som du genomfört) efter det att vi informerats av dig. Vi kommer att betala ut dessa belopp på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalar om annat betalningssätt. Det ska i vilket fall som helst inte leda till några extra kostnader för återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills det att vi har mottagit varorna eller du har skickat oss ett bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Retur av varor

Om du väljer att utnyttja din rätt att frånträda avtalet ska du skicka tillbaka varorna eller lämna tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter att du har informerat oss om att du vill frånträda det här avtalet. Avgifter för retur och annullering av order debiteras kunden mellan 10-30% beroende på ordervärde och antalet leveranser. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Ansvar och garanti

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde för varorna som uppstår på grund av annan hantering än vad som är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktioner.

Du bör känna till att det finns en lagstadgad garanti för att alla produkter som köps av oss genom vår webbplats är av tillräcklig kvalitet och är anpassade till de ändamål som produkter av den här typen normalt säljs för.

Företräde för vissa villkor

De ovan nämnda villkoren med avseende på rätten att frånträda avtalet är endast tillämpliga för avtal med konsumenter ("fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke") och har företräde över villkor för försäljning som är och förblir tillämpliga på alla andra avtal och/eller frågor som inte omfattas av dessa villkor. 

Data- och personskydd

När du använder vår webbplats eller när du lägger en order och/eller på annat sätt ingår ett avtal med oss kan WebbGross komma att använda dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter ska du klicka på följande länk "Dataskydd & Integritetspolicy".

Nyhetsbrev

När du registrerar dig på webbplatsen kan du välja att ta emot nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst vid ett senare tillfälle välja att av prenumerera dig från WebbGross nyhetsbrev via e-post genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ned i ett sådant e-postmeddelande eller genom att ändra dina inställningar för e-post när du loggar in på ditt WebbGross konto. Det kan ta upp till sju (7) dagar innan ändringen börjar gälla. Du får då inte längre några säljerbjudanden via e-post, såvida du inte ändrar inställningarna för e-post igen.

WebbGross villkor och avtal regleras av svensk rätt.

Alla eventuella tvister eller krav som uppstår till följd av eller i samband med sådana avtal eller deras bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav) faller under den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige.

Det är även möjligt att pröva vissa tvister hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).